Condicions de serveis

Preus i condicions de la Reserva

 • Aquests preus inclouen allotjament amb esmorzar de l’habitació per nit, excepte per l’espai familiar.
 • A aquests preus hi ha el 10 % d’IVA inclòs.
 • A aquests preus no inclouen la taxa turística (0,45€ pp/nit).
 • L’entrada s’efectuarà a partir de les 16:00 h generalment.
 • El dia de sortida hauran de deixar les habitacions abans de migdia per norma general.
 • La casa no ofereix pensió completa.
 • La casa disposa de normes  que en tot cas s’hauran de complir.

Política de nens

 • Per nens entenem des de 2 fins a 8 anys. Els menors de 3 anys són gratuïts. Dels 3 als 8 anys paguen allotjament. Esmorzar 4€ i sopar 8,50€.

Política de mascotes

 • La casa accepta mascotes amb reserva i amb un recàrrec de 5€ per dia d’estada. Cal consultar les normes específiques de mascotes abans de venir.
 • No s’accepten gossos mascles mitjans o grans.
 • Cal tenir en compte que a la casa hi ha un gos (mastí mascle) i gats.

Política de Reserves

 • Per fer efectiva una reserva ja sigui per telèfon o correu electrònic, caldrà fer un dipòsit del 25% del total de la reserva en les properes 72 h especificant el seu nom i dia d’entrada al número de compte corrent que se’ls facilitarà.
 • Una vegada rebut el dipòsit, en un termini de 3 dies, el client rebrà la confirmació definitiva de la reserva, on s’especificarà la quantitat efectuada a compte, així com la resta de dades de la reserva, dates, preus, habitació/ns contractades…

Política de cancel·lacions

 • En cas d’anul·lació de la reserva, de no presentar-se el dia indicat o de marxar abans del dia previst de sortida, la casa mantindrà com a propi el dipòsit en concepte de danys i perjudicis.
 • Quan es produeixi una anul·lació de la reserva es farà la devolució del dipòsit amb les indemnitzacions que resultin d’aplicar els següents percentatges a l’import del dipòsit exigit:
 • 5%  si l’anul·lació es fa amb més de 30 dies                d’antelació
 • 40% si l’anul·lació es fa entre 16 i 30 dies
 • 60% si l’anul·lació es fa entre 8 i 15 dies
 • 100% quan es faci amb 7 o menys dies                         d’antelació

Aquesta política de cancel·lació no s’aplicarà en cas de força major acreditada.

No es permet de fumar a les habitacions i als espais comuns interiors de la casa.